Kademeli emeklilikte flaş karar: Başvuru şartı eklendi

Kademeli emeklilikle ilgili yeni karar! Tüm detaylar haberimizde.

Kademeli emeklilikte flaş karar: Başvuru şartı eklendi

Kademeli emeklilikle ilgili herkesi şaşırtan gelişmeler paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ YENİ KARAR

9 Eylül 1999 senesinden önce sigortası başlayanlar prim şartlarını tamamlarsa EYT yasasıyla emekli olabilir. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortası başlayan kişiler erken emekli olamıyor ve bir gün için 17 seneden fazla çalışmak zorunda kalıyor. Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışma olmadığı öğrenilse de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken emeklilikle ilgili aralık kapı bıraktı. Bazı kişiler mahkeme yoluna başvuru yaptı ve EYT'li olmanın önünün açık olduğunu ve erken emekli olmak isteyen kişilerin taleplerinin değerlendirileceği söylendi. Yargıtay konu ile ilgili emsal karar verdi. İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili konularda dava açılabilmesi için ilk olarak SGK başvurusu yapılması gerekiyor. SGK başvuruları olmadan dava açılırsa dava reddediliyor. Sigorta girişinin tesciliyle ilgili davalarda da bu karar uygulanıyor. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi kararında iş mahkemesi tarafından verilen karar bozuldu. Kararla ilgili dosyada bir işçi 2021 senesinde iş mahkemesine dava açtı. 

kademeli emeklilikle ilgili yeni kararlar

14 Kasım 1995 tarihinden 10 Haziran 1998 tarihine kadar çalıştığı işyerinde sorumlunun sigorta primlerini yatırmadığını sonraki zamanda öğrendiğini, sigorta başlangıcının 14 Kasım 1997 olduğunu söyledi. İş mahkemesi işçinin talebini kabul etti ve tarihte 1 gün çalışması olduğunu kararlaştırdı. SGK karara karşı istinaf başvurusu yaptı. İşe giriş bildirgesi olmasının sigortalılığın oluşum yönünden çalışma olgusunun ispata yeterli olmadığını, fiili ve gerçek çalışmayı ortaya koyan belgeler olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi ve SGK iş mahkemesi kararını iptal edilmesini istedi. Bölge adliye mahkemesi SGK istinaf başvurusunu reddetti ve SGK temyiz başvurusunda bulunarak Yargıtay'a davayı taşıdı. Yargıtay davalarda ilk olarak SGK başvurusu yapılması gerektiğini söyledi. Bu başvuruda SGK red iradesini gösteren işlem ya da eyleminin olduğunun belgelenebilmesi için kesin süre ihtaratlı önel verilmesi, bu süre içinde dava şartı eksikliğinin tamamlanamaması durumunda davanın usulen reddedilmesi, dava şartının tamamlanması halinde ise davanın esasına girilip varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği belirtildi.